Pengambilan Keputusan dari Perspektif Psikologi Ekonomi

Skip to main content

Pengambilan Keputusan dari Perspektif Psikologi Ekonomi

Time spent in course

Last updated: 22/04/24, 01:10

Pengambilan Keputusan dari Perspektif Psikologi Ekonomi

Excludes sessions less than 2 mins
Session start
Session duration
Sunday, 29 January 2023, 5:48 PM52 mins
Thursday, 2 February 2023, 11:52 AM2 hours 9 mins
Thursday, 2 February 2023, 3:17 PM5 mins 4 secs
Friday, 3 February 2023, 3:45 AM16 mins
Friday, 3 February 2023, 2:31 PM20 mins
Saturday, 4 February 2023, 5:30 PM12 mins 28 secs
Monday, 6 February 2023, 8:41 AM47 mins
Monday, 6 February 2023, 1:20 PM53 mins
Friday, 10 February 2023, 3:40 PM5 mins 40 secs
Tuesday, 14 February 2023, 1:04 PM10 hours 19 mins
Friday, 17 February 2023, 8:43 AM16 mins
Friday, 17 February 2023, 2:45 PM40 mins
Friday, 17 February 2023, 11:07 PM4 mins 1 sec
Monday, 20 February 2023, 12:16 PM2 mins 17 secs
Friday, 3 March 2023, 10:14 AM29 mins
Thursday, 9 March 2023, 12:40 PM57 mins
Friday, 10 March 2023, 9:11 AM19 mins
Friday, 17 March 2023, 4:01 PM13 mins 49 secs
Friday, 24 March 2023, 4:26 PM2 hours 16 mins
Friday, 24 March 2023, 8:13 PM13 mins 33 secs
Saturday, 25 March 2023, 8:07 AM24 mins
Sunday, 26 March 2023, 8:20 AM3 mins 54 secs
Sunday, 26 March 2023, 12:58 PM12 mins 6 secs
Sunday, 26 March 2023, 9:50 PM14 mins 55 secs
Monday, 27 March 2023, 10:24 AM34 mins
Saturday, 1 April 2023, 8:12 AM2 mins 17 secs
Wednesday, 5 April 2023, 7:52 AM27 mins
Friday, 7 April 2023, 3:23 PM38 mins
Monday, 1 May 2023, 6:05 AM47 mins
Wednesday, 3 May 2023, 11:40 PM43 mins
Show all 107